Modlitebník v azerbajdžanskom jazyku eparchie v Baku

23.04.2024

Na sviatok Víťazstva Pravoslávia sa v Nábožensko-kultúrnom centre eparchie Baku uskutočnilo podujatie venované Dňu pravoslávnej knihy. Jednalo sa o prezentáciu dvojjazyčného modlitebníka v ruskom a azerbajdžanskom jazyku. Unikátny projekt vznikol z rozhodnutia Eparchiálnej rady s požehnaním arcibiskupa Pjatigorského a Čerkesského Theofilakta, ktorý plní úlohu dočasného správcu eparchie Baku. Práce nad prekladom pravoslávnych modlitebných textov do azerbajdžanského jazyka prebiehali v eparchii počas obdobia 2 rokov. Na tvorbe modlitebníka sa podieľala pracovná skupina pod vedením archimandritu Alexija (Nikanorova), ktorej súčasťou boli tak kňazi, ako aj laici. Základný korpus prekladateľskej práce vykonali Ali (Lukáš) Aslanli a Toral (Pavol) Agajev. Súčasťou zborníka modlitieb sú ranné a večerné modlitby, pravidlo k Svätému Prijímaniu a ďakovné modlitby po Prijímaní, poriadok Božskej Liturgie, tropáre a kondáky voskresné, ako aj Dvanástich a ďalších veľkých sviatkov a iné modlitby. Prvý krát boli publikované aj modlitby k Zboru azerbajdžanských svätých, k svätiteľovi Elizeovi, osvietiteľovi kaukazského Albánska a k svjaščennomučeníkovi Grigorisovi, prvému biskupovi Albánska. Vydanie je doplnené o rozsiahly slovník teologických a málo zrozumiteľných pojmov, ako aj o ilustrácie ikon nachádzajúcich sa v katedrálnom chráme v Baku. S úvodným slovom sa na účastníkov prezentácie modlitebníka obrátil archimandrita Alexij (Nikanorov). Členovia prekladateľskej skupiny rozprávali o práci nad prekladom; o ťažkostiach, ktoré sa objavovali, ako aj o spôsoboch ich prekonávania. Ku katedrálnemu chrámu príslušný Spevácky zbor Svätých žien myronosíc predviedol bohoslužobný spev v azerbajdžanskom jazyku. Na záver podujatia dostal každý z účastníkov ako dar 1 exemplár modlitebníka.

Zdroj: Православие в Азербайджане

Foto: pravoslavie.az; Archimandrita Alexij (Nikanorov).

© 2021 Pravoslávna cirkevná obec v Ľubici | Všetky práva vyhradené.
Vytvorené službou Webnode Cookies
Vytvorte si webové stránky zdarma!