Život prep. Eufrosínie Polockej, 

kňažnej a iguménie. 

(1104-1167)

V rodine polockého kniežaťa Juraja Vseslaviča a jeho manželky Sofie vyrastala dcéra Predslava. Mladá kňažná pochádzala zo vznešeného rodu. Počiatkom tohoto rodu bola svätá, apoštolom rovná Oľga, ktorá priniesla Rusi svetlo Christovej viery. Pra-pradedom Predslavy bol veľký svätý, apoštolom rovný Vladimír, vnuk svätej Oľgy, ktorý pokrstil celú Rus. Dedom kňažnej bolo legendárne polocké knieža Vseslav Bračislavič, ktorý zbudoval v Polocku prekrásny chrám svätej Sofie. Na Rusi mohli byť takéto katedrály postavené len v Kyjeve a Novgorode. Od veku desiatich rokov Predslava rada čítavala Sväté Písmo, životy svätých a inú duchovnú literatúru. Vďaka čítaniu týchto svätých kníh sa dievča učilo ctiť Boha a vrúcne sa modliť k svojmu Stvoriteľovi. Kňažná sa učila rada, vďaka čomu aj získala výborné vzdelanie. Sama a s veľkou radosťou prekladala hrubé rukopisy z gréčtiny. Dokonca aj jej otec, knieža Juraj, sa čudoval rozvinutému rozumu Predslavy, ktorý prevyšoval jej vek i snaživosť dievčaťa v učení. Keď začali rodičia premýšľať o tom, že dcéru vydajú, a mladá kňažná bola veľmi pekná, veľa slávnych kniežat túžilo, aby si ich synovia zobrali Predslavu za ženu. Predslava im však odpovedala: "Moje srdce patrí inému Ženíchovi". Kňažnú netešili pocty, ktoré prirodzene patrili k jej rodine. Ako biedna chalúpka jej pripadali priestranné komnaty s veľkým bohatstvom a prekrásne oblečené služobníctvo, keď premýšľala o svete, ku ktorému ju tiahla jej duša.  

© 2021 Pravoslávna cirkevná obec v Ľubici | Všetky práva vyhradené.
Vytvorené službou Webnode Cookies
Vytvorte si webové stránky zdarma!