Publikačná činnosť

V roku 2018 vydala naša PCO v spolupráci s popradskou PCO a OcÚ Ľubica publikáciu Život a dielo našich prepodobných otcov Metoda a Konštantína, zvaného Cyrila. Kniha obsahuje životopisy týchto svätcov, ako aj text bohoslužby Akafistu sv. Cyrilovi a Metodovi v cirkevnej-slovančine, prepise do latinky ako aj v preklade do slovenského jazyka. 

V roku 2019 vydala naša PCO v spolupráci s popradskou PCO a OcÚ Ľubica publikáciu Život Presvätej Bohorodičky. Kniha obsahuje preklad starovekého spisu Jakubovo Protoevanjelium a sväto-otcovský výklad na evanjeliové state, ktoré pojednávajú o Bohorodičke, Jozefovi a Iisusových príbuzných. V ďalšej kapitole sú predstavené vieroučné stanoviská Všeobecných snemov ohľadne osoby Presvätej Bohorodičky, ako aj vieroučné rozdiely. Záverom je uvedený register Bohorodičkiných divotvorných ikon s ich stručnou históriou.  

PRIPRAVUJEME! V súčasnej dobe pracujeme na Kolekcii Životov svätých našej miestnej cirkvi. Tak snáď už čoskoro!

© 2021 Pravoslávna cirkevná obec v Ľubici | Všetky práva vyhradené.
Vytvorené službou Webnode Cookies
Vytvorte si webové stránky zdarma!