Podať zápisky

Mená za živých a zosnulých pravoslávnych kresťanov. Kňaz na proskomídii (príprave obetných Darov), po tom, čo už vykrojil a na diskos položil Baránka, čiastočky za Presvätú Bohorodičku, svätých či cirkevných predstavených, dopĺňa aj živých a zosnulých, pričom tak vytvára okolo samotného Baránka Christa ikonu Jeho Cirkvi. V tejto ikone sa Baránok počas Sv. Liturgie stáva Telom Christa. Po Sv. Prijímaní je tajomné dielo modlitby za veriacich zavŕšené tým, že všetky čiastočky kňaz zosypáva do čaše (kalicha), v ktorom sa nachádza Christova Krv, ktorá zmýva hriechy všetkých veriacich, ktorí boli na Liturgii spomínaní. Okrem samotnej proskomídie sú ešte dve miesta Sv. Liturgie, kde sa spomínajú mená živých, alebo zosnulých kresťanov, či už nahlas, alebo potichu, a síce: 1. počas Suhubej jekténie (rad krátkych prosbieb) po Evanjeliu (za živých), alebo na nasledujúcej zaupokojnej jekténiji (za zosnulých); 2. Po modlitbe Dostójno jésť (za zosnulých) a kúsok ďalej pred Prositeľnou jekténijou (za živých).

Okrem spomínania na Sv. Liturgii je možné podať zápisku na slúženie samostatnej príhovornej bohoslužby, tzv. Molebenu - z dôvodu rôznych životných okolností a potrieb (Ďakovný moleben, za chorých, trpiacich neduhom alkoholizmu a narkománie, za prizývanie pomoci Sv. Ducha, za cestujúcich), či Panychídy, alebo Parastasu za zosnulých.

V prípade záujmu môžete na podanie zápisky využiť nižšie uvedený formulár, kde môžete uviesť aj dátum, kedy by ste chceli, aby bola bohoslužba odslúžená. O výsledku podania budete informovaní potvrdzujúcim e-mailom

© 2021 Pravoslávna cirkevná obec v Ľubici | Všetky práva vyhradené.
Vytvorené službou Webnode Cookies
Vytvorte si webové stránky zdarma!