Zbierka na výstavbu novej zvonice pri Chráme Usnutia Presvätej Bohorodičky v Ľubici.

Drahí bratia a sestry v Christu, návštevníci web-stránky našej PCO, s požehnaním nášho metropolitu, Jeho Blaženosti, vladyku Rastislava, sa na vás všetkých obraciame s prosbou o pomoc a podporu pri stavbe novej, murovanej zvonice v Ľubici. 

Naša doterajšia zvonica koncom roka 2022 zavŕšila svoju dlhoročnú službu ohlasovania svätých bohoslužieb, keďže jej nevyhovujúci a život ohrozujúci stav už nebolo možné opraviť, a musela byť odstránená. Zvesené a uskladnené zvony sú pre nás mementom, aby sme otázku budúcej zvonice riešili s ohľadom na náročné poveternostné podmienky podtatranskej oblasti. 

Ak chcete podporiť stavbu novej zvonice, svoj príspevok môžete zaslať na číslo účtu cirkevnej obce, ktorý bol zriadený na tento účel.

Bankové spojenie PCO v Ľubici:

                                                                 Číslo účtu:                         2202658037

                                                                 IBAN:                                   SK87 8330 0000 0022 0265 8037

                                                                 BIC/SWIFT:                       FIOZSKBAXXX

Vopred ďakujeme za váš prínos a vyprosujeme vám, aby vám Hospodin Boh vynahradil vašu štedrosť.

© 2021 Pravoslávna cirkevná obec v Ľubici | Všetky práva vyhradené.
Vytvorené službou Webnode Cookies
Vytvorte si webové stránky zdarma!