Človek je bytosť stvorená v čase, časom sa riadi neustále a správne poňatie času je preň dôležité. Obzvlášť to platí pre duchovný život, preto sú bohoslužby na cirkevnej obci vykonávané podľa "starého", tzv. juliánskeho kalendára, ktorému ostáva Pravoslávna Cirkev verná napriek meniacim sa podmienkam v spoločnosti. Bohoslužby sú vykonávané v cirkevno-slovanskom i slovenskom jazyku, kázeň prebieha v slovenčine.

Bohoslužobný program PCO v Ľubici

Worship program, Литургическая программа

*Zmena programu vyhradená.

28. 02. 2024 - 17. 03. 2024

26. 02. 2024 – 03. 03. 2024 je voľnica, t. j. týždeň bez pôstu. 02/26/2024 – 03/03/2024 is a week without fasting.

26. 02. 2024 – 03. 03. 2024 = Сплошная седмица, в течение всей седмицы, включая среду и пятницу, поста нет.

Zo zdravotných dôvodov sa bohoslužby do piatka večera rušia! Za pochopenie ďakujeme.

For health reasons, services are canceled until Friday evening! Thank you for your understanding. /

По состоянию здоровья услуги отменяются до вечера пятницы! Спасибо за Ваше понимание.

Sobota, 02. 03. 2024

Sv. Liturgia, Divine Liturgy, Божественная литургия 7.30

Ďakovná Sv. Liturgia v deň pamiatky založenia Pravoslávnej cirkevnej obce v Ľubici (2. marec 1951).

Sv. Liturgy with thanksgiving on the anniversary of the founding of the Orthodox parish in Ľubica (March 2, 1951). / Благодарственна Св. Литургия в годовщину основания Православной церковной общины в Любице (2 марта 1951 г.)

Veľká Večerňa (Voskresná), Great Vespers, Великая вечерня 17.00

Spoveď, Confession, Исповедь 17.45

Nedeľa, 03. 03. 2024, Nedeľa o bludnom synovi.

Sv. Liturgia, Divine Liturgy, Божественная литургия 9.00

Utorok, 05. 03. 2024

Akafist k sv. mučenici Ľudmile Českej, Akathist hymn to st. Ludmila of Bohemia, Акафист св. мученице Людмиле Ческой 17.00

Streda 06. 03. 2024

Sv. Liturgia, Divine Liturgy, Божественная литургия 7.30

Štvrtok, 07. 03. 2024

Moleben za chorých, Moleben for the sick, Молебен для больных 17.00

Piatok, 08. 03. 2024

Parastas, Parastas memorial service, Парастас 17.00

Sobota, 09. 03. 2024, Roditeľská zádušná sobota. Spomínanie zosnulých predkov.

Saturday of souls, Saturday of Remembrance of the Departed Parents / Родительская суббота. Поминовение умерших предков.

Sv. Liturgia, Divine Liturgy, Божественная литургия 7.30

Veľká Večerňa (Voskresná), Great Vespers, Великая вечерня 17.00

Spoveď, Confession, Исповедь 17.45

Nedeľa, 10. 03. 2024, Nedeľa Mäsopustná.

Sv. Liturgia, Divine Liturgy, Божественная литургия 9.00

Moleben k Sv. Duchu, Moleben for invoking the Holy Spirit, Молебен о призывании Святого Духа 14.00

Beseda - v priestore chrámu; Hosť - prot. Mgr. Peter Savčak, PhD.; Téma: "Spôsoby Prijímania Eucharistie v histórii Cirkvi a v súčasnosti." 14.30

Lecture - in the temple building; guest - V. rev. Fr., M. A. Peter Savčak, Ph.D.; Topic: "Ways of receiving the Eucharist in the history of the Church and in the present." - Лекция – в помещении храма, лектор – прот. Мгр. Петр Савчак, доктор философии; Тема: «Пути Причастия Евхаристии в истории Церкви и в современности.»

Utorok, 12. 03. 2024

Moleben za trpiacich neduhom alkoholizmu a narkománie, Moleben for those suffering from alcoholism and drug addiction, Молебен о страдающих алкоголизмом и наркоманией 17.00

Streda 13. 03. 2024

Akafist k prep. Eufrosíniji Polockej, Akathist hymn to ven. Euphrosyne of Polotsk, Акафист преп. Евфросинии Полоцкой 17.00

Štvrtok, 14. 03. 2024

Paraklis k Presv. Bohorodičke, Paraklesis to the most Holy Theotokos, Параклис ко Пресвятой Богородицы 17.00

Piatok, 15. 03. 2024

Akafist k sv. Lukášovi Krymskému, Akathist hymn to the St. bishop Luke of Crimea, Акафист св. Луку Крымскому 17.00

Sobota, 16. 03. 2024

Veľká Večerňa (Voskresná), Great Vespers, Великая вечерня 17.00

Spoveď, Confession, Исповедь 17.45

Nedeľa, 17. 03. 2024, Nedeľa Syropustná.

Sv. Liturgia, Divine Liturgy, Божественная литургия 9.00

Po Sv. Liturgii sa koná Nedeľné zhromaždenie cirkevnej obce (cca. od 10.30 hod.)

Pondelok, 18. 03. 2024, Čistý Pondelok. Začiatok Veľkého Pôstu.

Veľké Povečerie s kánonom sv. Andreja Krétskeho, Great Compline and The Canon of St. Andrew of Crete, Великое повечерие с каноном св. Андрея Критского 18.00

Utorok, 19. 03. 2024

Veľké Povečerie s kánonom sv. Andreja Krétskeho, Great Compline and The Canon of St. Andrew of Crete, Великое повечерие с каноном св. Андрея Критского 18.00

Streda, 20. 03. 2024

Veľké Povečerie s kánonom sv. Andreja Krétskeho, Great Compline and The Canon of St. Andrew of Crete, Великое повечерие с каноном св. Андрея Критского 18.00

Štvrtok, 21. 03. 2024

Veľké Povečerie s kánonom sv. Andreja Krétskeho, Great Compline and The Canon of St. Andrew of Crete, Великое повечерие с каноном св. Андрея Критского 18.00

Piatok, 22. 03. 2024

Liturgia Vopredposvätených Darov, Liturgy of the Presanctified Gifts, Литургия Преждеосвященных Даров 15.30

Sobota, 23. 03. 2024, Teodorovská sobota.

Veľká Večerňa (Voskresná), Great Vespers, Великая вечерня 18.00

Spoveď, Confession, Исповедь 18.45

Nedeľa, 24. 03. 2024, 1. Nedeľa Veľkého Pôstu - Víťazstvo Pravoslávia.

Sv. Liturgia, Divine Liturgy, Божественная литургия 9.00

Moleben k Víťazstvu Pravoslávia, Moleben for the Triumph of Orthodoxy, Молебен к Торжеству Православия 14.00

Utorok, 26. 03. 2024

Veľké Povečerie, Great Compline, Великое повечерие 18.00

Streda, 27. 03. 2024

Moleben k Christovým Utrpeniam, Moleben to Christ's Passion, Молебен к Страстям Христовым 18.00

Štvrtok, 28. 03. 2024

Akafist k Christovým Utrpeniam, Akathist hymn to Christ's Passion, Акафист к Страстям Христовым 18.00

Piatok, 29. 03. 2024

Liturgia Vopredposvätených Darov, Liturgy of the Presanctified Gifts, Литургия Преждеосвященных Даров 15.30

Sobota, 30. 03. 2024, Roditeľská zádušná sobota. Spomínanie zosnulých predkov.

Saturday of souls, Saturday of Remembrance of the Departed Parents / Родительская суббота. Поминовение умерших предков.

Sv. Liturgia, Divine Liturgy, Божественная литургия 7.30

Veľká Večerňa (Voskresná), Great Vespers, Великая вечерня 18.00

Spoveď, Confession, Исповедь 18.45

Nedeľa, 31. 03. 2024, 2. Nedeľa Veľkého Pôstu - Sv. Gregora Palamu.

Sv. Liturgia, Divine Liturgy, Божественная литургия 9.00

Moleben k Sv. Duchu, Moleben for invoking the Holy Spirit, Молебен о призывании Святого Духа 14.00

Beseda - v priestore chrámu; Hosť - prot. doc. ThDr. Štefan Šak, PhD.; Téma: "Ekonomika v každodennom živote kresťanských komunít." 14.30

Lecture - in the temple building; guest - V. rev. Fr., college lecturer Štefan Šak, Ph.D., D.D.; Topic: "Economy in the daily life of Christian communities." - Лекция – в помещении храма, лектор – прот. доцент Стефан Шак, доктор философии, доктор богословия; Тема: «Экономика в повседневной жизни христианских общин.»

© 2021 Pravoslávna cirkevná obec v Ľubici | Všetky práva vyhradené.
Vytvorené službou Webnode Cookies
Vytvorte si webové stránky zdarma!